Menu Zamknij

Wywiad gospodarczy zbieranie informacji i analiza danych dotyczących działalności gospodarczej, rynków, konkurencji, inwestycji, trendów ekonomicznych oraz innych czynników wpływających na działalność biznesową. Jest to istotny element strategicznego planowania i podejmowania decyzji w dziedzinie biznesu.

Ustalenie finansowe zbierania, analizowania i oceny informacji finansowych dotyczących jednostek gospodarczych lub osób fizycznych. Jest to ważny krok w badaniu kondycji finansowej, ocenie wiarygodności kredytowej, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub w celach audytowych. Ustalenie kondycji finansowej jednostki gospodarczej lub osoby fizycznej. Obejmuje to analizę sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne. Analiza takich danych pozwala na zrozumienie stabilności finansowej, rentowności i efektywności działalności oraz identyfikację mocnych i słabych stron finansowych.
Usługi windykacyjne odzyskanie długów lub niezapłaconych należności od osób lub firm, które zalegają z płatnościami. Windykacja na zlecenie wierzyciela (osoby lub instytucji, której dług jest windykowany) i podejmujemy różne działania w celu odzyskania długu. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami i komornikami. 
Dochodzenia w celu sprawdzenia historii osób, takich jak pracownicy, partnerzy biznesowi czy potencjalni najemcy. Dostarczanie informacji na temat reputacji i wiarygodności osób.
Śledzenie komputerowe sprawy związane z cyberprzestępczością, takie jak kradzież tożsamości, ataki hakerskie czy nadużycia online. Śledzenie aktywności w sieci, analizowanie dane cyfrowych i dostarczanie dowodów w sprawach związanych z przestępczością komputerową.